Visszhang

SIPOS Lajos (szerk)
Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medenc
 
Tanítani szólásra
 
A szombathelyi Berzsenyi Dániel fõiskola Magyar irodalom Tanszékén 1995-ben létrejött és kilombosodott program vezetõje Fûzfa Balázs. A PONT Kiadó a tanévkezdésre idõzítette a kilenc-kilenc szakember tollából származó szakmai körképeket. Célom ezúttal az érdeklõdés felkeltése, hiszen egyelõre mindössze három napom jutott a szövegekkel, az iskola- és oktatásiformákkal való ismerkedésre. Az ISKOLASZERKEZET… kötet nyilván közelebbrõl érinti a magyar oktatásügy szereplõit, mint az ugyancsak rengeteg ismerettel és tanulsággal szolgáló másik (tulajdonképpen ezek is ikerkötetek).Ha a Sipos Lajos, Forgács Anna és Fûzfa Balázs által írt Iskolaszerkezet és irodalomtanítás Magyarországon nyitó fejezettõl indulunk el, nagy érdeklõdéssel és – szakmától, hivatástól, családi helyzettõl függetlenül – résztvevõként olvashatjuk bele magunkat a modern világ egyik legnagyobb problémakörébe. A hossz- és keresztmetszeti bemutatás és a szerencsére hatalmas mennyiségû konkrét példa lehetõvé teszi, hogy esetleges tapasztalatainkat, illetve feltoluló emlékeinket egybevessük a leírtakkal. Tarján Tamás
<< Vissza