Újdonság

A „csodálatos országokból” álló világ állapotát a huszadik század elejére annyira felforgatták a háborúk, forradalmak, világrengető eszmék, hogy Szávai Géza regényének hősei már „a lét boldog semlegességére” vágynak. A semlegesség fellegvárában, a csodálatos Svájcban, az úgyszintén csodálatos Transzilvániában, no meg a forradalmi Oroszországban, vagy a talányos Amerikában – szerte a világban – keresnek megoldást életükre.

A női lét szabad kiteljesítésére törő Sophie M. groteszk anyasága, vonzó nőisége éppolyan talányos, mint a nők által „becsvágy nélküli férfiállatnak” tekintett – és csodált – Henri Durand furcsa életérzékelése, vagy Kendy Joséphine élete és a pszichológiáról vallott elképzelései.

Minden sors: sodró regény, melyeket sok dimenziójú regényköteggé sodor a szerzői invenció és a megvalósított szándék: csodálatos országokba hoztalak.
(ISBN: 9789639957473
224 oldal, kötött
ára: 2625 Ft.)
„A serdülőkor olyan, mint egy második születés, ami fokozatosan megy végbe. Kilépünk abból a védőburokból, amit a család jelent.
Amikor a homár levedli a páncélját, egy ideig nagyon érzékeny, míg ki nem növeszti az újat. Ebben az időszakban nagyon sérülékeny. Így van ez a kamaszokkal is. Az új páncél növesztése olyan sok könnyel és fájdalommal jár, mintha azt magunknak kellene a testünkből kipréselnünk.
A serdülőkor – a homár drámája!”
Françoise Dolto a dráma szereplőinek – a serdülőnek és a közvetlen környezetének – kíván segíteni. Mindent sorra vesz, amivel kamaszkorunkban mindannyian szembesülünk (erről igen gyorsan meggyőz a könyv tartalomjegyzéke).
Françoise Dolto könyve érdekes és hasznos olvasmány mind a serdülők, mind a velük foglalkozó felnőttek számára.

Megjelent a Francia Intézet Könyvtámogatási Programjainak (P.A.P.) keretében. Alapkiadás: Françoise Dolto: Paroles pour adolescents ou le complexe du homard Francia nyelvből fordította: Bőhm Judit és Erdélyi Ágnes
(ISBN: 9789639957282
176 oldal, fûzött
ára: 2940 Ft.)
KÖNYVFESZTIVÁLI ÚJDONSÁG, 2013

A kis Huberttel mesésen érdekes dolgok történnek. Na, nem úgy és nem olyanok, mint a mesékben, hanem úgy, hogy Hubert kalandjait feltétlenül el kell mesélni… Hiszen Huberttel mulatságos dolgok esnek meg: néhány egérrel majdnem felfordítja az iskolát, a másik történetben pedig még a nadrág is leszakad róla, és ő piros-szíves alsóban menekül az épület tetején az aggódó vagy bámész tekintetek özönében… A Huberttel egyidős, kilenc-tíz éves gyerekek is feltétlenül elmesélnék egymásnak az ilyen különös és nevetésre ingerlő történeteket.
Hubert nem mindennapi dolgait már évek óta meséli a gyerekeknek Arne Svingen norvég író. Hubert kalandjai több, egymást követő könyvben jelentek meg, sok nyelvre lefordították őket, és most a magyar gyerekek is olvashatnak – ebben a kötetben – két történetet a sorozatból.
A norvég fővárosban, Oslo-ban élő Kovács katáng Ferenc műfordító érzékletes magyar nyelven meséli újra a történeteket. „Mintha csak itt, mintha csak velünk történne az egész…”
Borító és illusztrációk: Pávai Tamara
Nyolc éven felülieknek ajánljuk.
(ISBN: 9789639957633
64 oldal, kötött
ára: 2100 Ft.)
KÖNYVHETI ÚJDONSÁG, 2013

Pályakezdő éveimben írógépem mellől egy szemmagasságban húzódó könyvespolcra esett pillantásom. Ezen sorakoztak a mielőbb elolvasandó, főleg új kiadványok. Ma ablaknál áll az íróasztalom, rajta a laptoppal, de a „szemmagasságban-polcot” megtartottam a lakás egy másik pontján, ahonnan, ha arra haladok, a friss olvasni valók naponta ötvenszer is figyelmeztetnek önmagukra. E gyűjtemény darabjai – tanulmány, előadásszöveg, esszé, kritika, vitacikk, köszöntő, nekrológ – 2008 és 2013 között keletkeztek. Olvasás és (az olvasottakkal kapcsolatosan történő) írás a talán szokatlan olvasásírások műfaji meghatározásban vetül egymásra – ajánlja könyvét Tarján Tamás.
(ISBN: 9789639957695
160 oldal, fûzött
ára: 3780 Ft.)
Ünnepi Könyvhét 2017 – ÚJDONSÁG!
rendelhető 20% kedvezménnyel!

Ha igaz az „előrejelzés”, mely szerint két emberöltő alatt általánossá válhat az egyke (?), akkor tudnunk kell: milyennek, kinek, minek érzi magát – az egyke –, és miként viselkedik majd az egykék halmazával felálló „egyke-emberiség”. Sok minden átgondolásra (sőt átérzésre!) vár. Mire lesznek képesek, alkalmasak érzelmileg, emberileg az „egyke-emberek” – mely egyke-emberi minőség máris meghatározni látszik korunk gazdasági, kulturális, etikai viszonyrendszereit. Miközben Kínában az egyke egyedül üdvözítő voltára nevelik a kamaszlányokat-fiukat (az egyke „vállalást” ott az állam támogatja, a több gyerek vállalását szankcionálja!) – addig nálunk a több gyerek vállalás szépségét és fontosságát kínáljuk (perspektívaként!) serdülőinknek. Kérdés: emberileg, erkölcsileg, logikailag miként egyeztethető össze e két ellentétes társadalmi-erkölcsi-érzelmi „elvárás” a Földön? A kérdésre adott válaszokkal máris a bolygónkon élő ember legfontosabb jogainak, érzelmeinek, erkölcsének, döntéseinek problematikájához érkezünk.
Az egyke-jelenségbe (vagy ellentétébe, a „túlnépesedésbe”) mindenki beleütközik, aki eligazodni akar e korban, amelyben élünk.
Szávai Ilona kötetében teret kap maga a gyerek, aki izgalmas „közvélemény-kutatás” szereplőjeként beszédesen vall a jövőről. Minden áltudományos fontoskodást mellőző, nagyon emberi hangú, fontos könyv.
A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

(ISBN: 978-615-5500-33-6
152 oldal, fûzött
ára: 2898 Ft.)
KÖNYVHETI ÚJDONSÁG, 2017
Rendelhető 20% kedvezménnyel!

Az embert semmibe vevő történelem áradásának, áramlásának jegyében született a kötet három – egymást kiegészítő – írása. Híradás ez a könyv arról is, hogy a személyes sors hullámverése milyen mintákat rajzol a gyermeki lélek érintetlen táblájára. Történetek, hangulattöredékek kavargása alakítja a címadó kisregény – Vesszőfutás – hősét, s avatja felnőtté, az igazság harcosává. Felnőtté vált ifjú szembesül Az istentagadó című kisregényben azzal a társadalommal, amely szemérmetlenül maga alá akarja gyűrni. Az ógörög nevek és események mögött nem nehéz felismernünk, hogy ez a mű: Albert Gábor nemzedékének csalódás-regénye, mely kijátszott és félrevezetett, hamis, olykor aljas ideákkal mérgezett embereknek állít emléket, próbál igazságot szolgáltatni. A kötet harmadik írásának, F. Miklós Oravicán főszereplője már maga a – mindent megértő, magát mindenen túltevő, mert az eseményeket is csendes humorral szemlélő, a szemetet és a drágaköveket is magával sodró – szenvtelen történelem. A három mű egy történelmi regényáramlás egymást kiegészítő, érzelmileg színező részeiként egységet alkotva hódítja meg az olvasót az életmű-válogatás 5. kötetében.
A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

(ISBN: 978-615-5500-35-0
192 oldal, kötött
ára: 3675 Ft.)
Melihov regényének „vallomást tevő” főhőse gyerekkorában úgy tudta, hogy a zsidó – az csak egy illetlen szó, amelynek nincs semmiféle meghatározott értelme, „mindössze azért találták ki, hogy ha faragatlan ember nyelvére kerül, kiderüljön a neveletlensége”. Aztán az orosz anya és zsidó apa „szovjet emberré” felnövő gyereke szembesül a mindig, a „megint” visszatérő „zsidókérdéssel”, amely tömörítve így hangzik: „Már megint megjelent az orosz nemzet zsidó élcsapata...” A ZSIDÓ GYÓNÁS főhőse zsidó kérdésként, zsidó veszélyként kényszerül azonosítani önmagát. A szovjet birodalom felbomlásának világtörténelmi pillanatában töpreng saját sorsáról, és veszi számba felmenőinek – pogromokon át – bukdácsoló élettörténetét.
Ez az egyszerre személyes és következetesen többirányú nézőpont váltogatás tragikusan groteszk kérdésekig vezet, melyek bizony „megfogalmazódtak” például a pogromok kapcsán: „Vajon megtanulnak bármit a zsidók eme borzalmas éjszakákon? Felérik-e ők ésszel, mit jelent szétzilálni olyan államokat, amelyeket nem ők alkottak meg? Megértik-e mit jelent a ‘nagy Tanító’, Marx Károly receptje alapján egyik osztályt a másik ellen uszítani? (…) Megbánja-e bűneit a zsidóság, tanúsít-e mellét verve, fejére hamut szórva bűnbánatot amiatt, hogy ezt meg ezt a bűnt Izráel fiai az esztelen bolsevik őrjöngés közepette követték el?… A zsidók előtt két út áll: az egyik a megbánásé, a másik a tagadásé, azaz mindenki megvádolásáé, saját magukat kivéve. Sorsuk attól függ, melyik úton indulnak el.”
Alekszandr Melihov felkavaró könyve ezeknek a nem történelmi, de: a „történelemben feltett” kérdéseknek az árnyékában született megrázó vallomás.
Orosz nyelvből fordította Holka László.

A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

(ISBN: 978-615-5500-06-0
272 oldal, fûzött
ára: 2625 Ft.)
A királylány arra kérte a királyt, hogy építtessen neki az országút mellé egy fogadót. Amikor a ház elkészült, a lány beköltözött, és azt íratta fel a cégtáblára: „Itt senki sem kaphat pénzért szállást, de aki elmeséli élete történetét, azt szívesen fogadják, és bőségesen ellátják étellel, itallal.” Híre ment a dolognak, és utazók egész serege mesélte el az életét a szíveslátás fejében.
Az erdélyi szász Josef Haltrich mintha ebben a csodálatos fogadóban gyűjtötte volna népe meséit.
A varázslatos gyűjtemény meséiből Veres István fordításában válogattunk, és e könyvet gyerekek rajzaival illusztráltuk.
Öt éven felülieknek ajánljuk.
A könyv megjelenését támogatta az NKA.
(ISBN: 978-963-9957-96-1
64 oldal, kötött
ára: 2625 Ft.)

Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757) munkássága megkerülhetetlen. Szinte nincs olyan magára valamit adó antológia, a korai francia felvilágosodással foglalkozó munka, amelyben meg ne emlékeznének róla, ne idéznék, ismertetnék a korszakra jellemző műveit.
„Dialógusom szereplői a kevéssé ismert, többnyire mellőzött holtak közül valók (...) A történelem minden eddigi korszakból szállított nekem annyi valóságos holtat annyi valóságos kalanddal, hogy a javarészt fiktív dolgokat nem kényszerültem kölcsön venni. Ne lepődjék meg azon sem, ha a különböző rendű és rangú holtak, kiknek társalgását hosszabb ideje van szerencséje nyomon követni, több évszázaddal később felmerült kérdéseken is képesek lesznek hajba kapni.” – írja a neves szerző.

Esszék. Fordította Kozma Tamás
Enigma sorozat. Sorozatszerkesztő: Szávai Géza
A könyv megjelenését támogatta az NKA.
(ISBN: 978-963-9957-97-8
168 oldal, fûzött
ára: 2625 Ft.)
KARÁCSONYI ÚJDONSÁG!
előrendelhető 20% kedvezménnyel!

Győry Domonkos regénye „pergő ritmusban, izgalmasan fordulatos cselekményvezetéssel és tűéles precizitású stílusban avat be egy fontos hivatal belső viszonyaiba (...), érezhetően belülről ismeri a kisregényben ábrázolt hivatali világot, miközben egy pszichológus érzékenységével és tudásával közelít alakjaihoz, az alakok által megtestesített témához: a rendszerváltozást követő évek – nem igazán jó irányba történő – átalakulásához” – írja egy recenzense.

„– Kólát ittunk kisbarackkal – mondta Töppedt, és jelentőségteljesen a szemébe nézett. Bőri bólintott, és elképzelte, milyen íze lehetett annak a kisbarackos kólának. – Ott és akkor szerveztek be – folytatta Töppedt, és láthatóan elszomorodott az emlék felidézésére, Bőri pedig arra gondolt, hogy ez a fickó is olyan utat futott, mint bárki más, lehetett volna biztonsági őr egy nyugdíjasgarzonházban, lehetett volna családapa vagy vasúti jegykezelő, akármi. Azonban megitta a kisbarackos kólát, és onnét már nem volt hova tovább. Banális – gondolta Bőri.”
Mari sikeres üzletasszony, valaha a testével kereste kenyerét. Most azonban utánanyúlt a múlt. Levitézlett ügynökök, oligarchák játszmái között, hatalmi érdekek kereszttüzében kell boldogulnia.
Győry Domonkos regénye az elkótyavetyélt rendszerváltás kalandorainak szemszögéből mutat be egy hihetetlen, mégis realisztikus világot.


(ISBN: 978-615-5500-40-4
152 oldal, fûzött
ára: 2100 Ft.)