GILBERT Edit

GILBERT Edit
Gilbert Edit (1963) a pécsi egyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének docense. Csehov és az egzisztencialisták kapcsolatából, majd az orosz szimbolizmusból írta disszertációit, első könyve pedig A Mester és Margaritáról és virtuális előtörténetéről A tanítvány, a krónikás és az áruló címmel látott napvilágot 2001-ben. Azóta többnyelvű világirodalom-történeti beszélgetéssorozatot szerkeszt (A perifériáról a centrum), valamint huszadik századi és kortárs orosz és magyar irodalmat kutat, komparatisztikai munkái jelennek meg. Rendszeresen közöl könyv- és színikritikákat, esszéket, publicisztikát. Biblioterápiás foglalkozásokat tart, kreatív írás- és műfordítás-műhelyeket, alkalmazott irodalomtudományi stúdiumokat és gyakorlatokat vezet. Tanulmányozza a női írás(mód) jegyeit, szemléletei sajátságait különböző kultúrákban. Foglalkoztatja a profi és a civil pozíció közelítése, az igényes laikus ideálképe. Beszélgető fórumokat hoz létre kulturális, közéleti kérdésekről a kiegyensúlyozott dialógus igényével. Tudósít a mai orosz irodalom jelenségeiről a Műút folyóirat Kikötői Hírek rovatában, összehasonlító irodalomtudományi kutatásokat folytat és szövegeket tolmácsol a kulturális fordítás változatos csatornáin. Narratív mitopoétikai, befogadás-lélektani, olvasásszociológiai érdeklődése szövegeket és eseményeket hív életre. Kerekasztal-konferenciákat, rendezvényeket szervez; tanít, előad külföldi (orosz, finn, francia, török, indiai) egyetemeken.
Ljudmila Ulickaja első hazai fordítója. Rendhagyóan interdiszciplináris találkozót és kötetet hozott tető alá (főként orvosokkal) műveiről, melyekbe a „laikus” olvasót is bevonta Embertan és irodalom. Elbeszélésbe oltott gének Ljudmila Ulickaja regényeiben (Pécs 2005) címen. Számos tanulmányát, kritikáját, esszéjét – s például elméleti okfejtését a populáris és elit regiszterről avagy az önéletrajziságról – ihleti azóta is az orosz írónő életműve.
Az együttérzés irodalmai és vonzatai 2014-ben jelent meg a PONT Kiadónál.
Vissza a szerzőkhöz