ZSIGMOND Gyõzõ

ZSIGMOND Gyõzõ
Tordán születtem 1959. április 20-án. 1982-ben magyar-francia szakot végeztem Kolozsvárott a Babes-Bolyai Tudományegyetemen.
Tanítottam öt erdélyi helység hat általános illetve középiskolájában, 1992 óta egyetemi adjunktusként, 1999-tõl docensként, 2003-tól tanszékvezetõként és 2004-tõl tanszékvezetõ egyetemi tanárként a Bukaresti Tudományegyetem hungarológiai tanszékén magyar folklórt, névtant meg nyelvmûvelést adok elõ.
Nyelvészként alapító tagja (1991-) és elnöke (91-93, 95-97), elnökségi tagja (1991-2001) vagyok az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének, mely a romániai magyarság helyes anyanyelvhasználatának ügyét vállalta magára. Néprajzkutatóként tagja vagyok a Kriza János Néprajzi Társaságnak és a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Kiss Áron Magyar Játék Társaságnak, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának, az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, a Kiss Áron Magyar Játék Társaságnak, a Nemzetközi Folklór Társaságnak (SIEF), az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, valamint köztestületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Etnomikológusként alapító tagja és elnöke vagyok a László Kálmán Gombászegyesületnek (1999 -), s kezdeményezõje és alapító tagja a Romániai Hungarológiai Társaságnak (2005).
Eddig hét könyvem jelent meg. Szerkesztõje és egyben társszerzõje vagyok hat tanulmánykötetnek, csupán szerkesztõje egy helytörténeti és egy szépirodalmi kötetnek.
"Szómalom" nevû nyelvi-logikai játék találmányom szabadalmazása folyamatban van. A "Három kismacska, kettõ közülük kommunista" címû, a diktatúra idejében gyûjtött, erdélyi politikai vicceket tartalmazó kötetem második kiadásban jelent meg 2006 tavaszán a PONT Kiadónál.
Vissza a szerzőkhöz