LAJOS Péter

LAJOS Péter
Lajos Péter 1964 november 23.-án született Nagykõrösön. A helyi Arany János Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta. 1988-ban logopédia és értelmi fogyatékosok pedagógiája szakos gyógypedagógusi, ezt követõen, 1994-ben, pszichológus diplomát szerzett. 1998-ban nyerte el "Dadogó gyermekek, dadogó és hadaró fiatalok változása a rituálinnovatív terápia hatására" címû disszertációja alapján a neveléstudomány kandidátusa címet.
Nõs, két fiúgyermek boldog édesapja.
Vissza a szerzőkhöz