KENRICK Donald: Cigányok: A Gangesztõl a Dunáig és a Temzéig

Cigányok: A Gangesztõl a Dunáig és a Temzéig
A tudósok évszázadok óta vitatkoznak arról, honnan származnak a cigányok. Donald Kenrick az ? történetüket mondja el ebben a könyvben. Az els? részt, amely Indiából Perzsián át követi vándorlásukat, majd beszámol az arab uralom alatti életükr?l a Közel-Keleten, valamint Konstantinápolyba való érkezésükr?l, el?ször 1993-ban adták ki, és már tizenkét nyelvre, köztük romanira is, lefordították.
Ennek az új könyvnek az elején Kenrick el?ször szemügyre veszi a cigányok eredetével kapcsolatos megannyi vitatott és egymásnak ellentmondó elméletet. Miután a legújabb eredmények alapján kiegészíti az Indiától Konstantinápolyig tartó vándorlásuk történetér?l szóló korábbi beszámolóját, tovább követi ?ket az oszmán-törökök idején a Balkán-félszigetre, majd Közép- és Nyugat-Európába vezet? útjukon, ahol egy igen rövid, aranykornak mondható id?szakban zarándokoknak és vezekl? vándoroknak adták ki magukat, és mint szívesen látott zenészek, akrobaták és fémm?vesek, egzotikus színt hoztak a feudális társadalomba.
Az indiai szubkontinensr?l származó els? bevándorlók egyedülálló történetét két függelék zárja le. Az egyik a romani nyelvr?l szól, a másik pedig a romani nyelvész és aktivista, Marcel Courthiade érdekfeszít? és nagy vitát kavaró tanulmánya, amely a cigányok Gangesz menti ?shazáját, Kannaudzsot mutatja be. 
ISBN: 9637265201
Oldalszám: 144 oldal
Ára: 2750 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv