DJURIC Rajko: A roma irodalom

A roma irodalom
?Ez a könyv az els? kísérlet a roma irodalom egy könyvben történ? rendszerbe foglalására, az els? munka, mely áttekintést kíván nyújtani a roma irodalom fejl?dési folyamatairól, a kezdetekt?l napjainkig. Információkat közöl a szerz?kr?l és m?veikr?l, kiemelten tárgyalja egyes m?vek fogadtatását a megjelent méltatások tükrében, ugyanakkor összefoglalót nyújt a roma irodalom legfontosabb m?fajairól, valamint ezek történelmi-társadalmi hátterér?l. Habár a roma irodalom a legkülönböz?bb mili?kben és nagyon eltér? történelmi feltételek mellett alakult ki, olyan, mindig visszatér? témákkal foglalkozott, amelyek a roma szerz?k legfontosabb és leggyakoribb inspirációit jelentették. Ezek közé tartoznak a roma nép tragikus társadalmi tapasztalatai: hazátlanság és vándorélet, üldözés és társadalmi igazságtalanságok, a romák és nem-romák (gádzsók) közti ellentmondásos kapcsolat, a holocaust és a roma közösségen belüli konfliktusok.? Rajko Djuric 
ISBN: 9639312916
Oldalszám: 120 oldal
Ára: 2480 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv