LIÉGEOIS Jean-Pierre: Romák, cigányok, utazók

Romák, cigányok, utazók
A szerz?, LIÉGEOIS, Jean-Pierre ., aki szociológus és a párizsi Cigány Kutatási Központ igazgatója, az Interface Program és könyvsorozat kezdeményez?je, ebben a könyvében Európa csaknem valamennyi országának vándorló illetve letelepedett életmódot folytató cigány népességét vizsgálja - bemutatja és elemzi múltjukat, jelenüket, és felvázolja várható jöv?jüket. Munkája mintegy negyvenöt szakember nemzetközi együttm?ködésének eredménye: minden országban a leghozzáért?bb szakemberek szolgáltatták az anyagot. A könyv változatos csoportok mozaikját tárja elénk, olyan mozaikot, amelynek összetétele szüntelenül változó, kaleidoszkópot, melynek valamennyi alkotóeleme ragaszkodik egyediségéhez. A cigányság eredetét, történelmét, nyelvét, lakóhelyét, mesterségeit stb. illet?en semmi sem általánosítható. Csupán a háttér azonos. A szerz? nem részletez "rítusokat" vagy "szokásokat", inkább egy kulturális egység stílusát vagy szellemét mutatja be, egyfajta életvitelt jelenít meg. Az els? rész áttekinti a cigányság történelmét; ismerteti demográfiai adataikat; bemutatja lakóhelyüket, nyelvüket, társadalmi és családi rendszerüket, vallásukat, gazdasági tevékenységeiket, m?vészetüket, valamint a vándorlók utazási szokásait. A második rész a befogadó országok reakcióira, intézkedéseire irányítja a figyelmet, és ezeknek a tapasztalatoknak a fényében veszi sorra a cigányok viszont-reakcióit. Liégeois a tényszer?vel és egyedivel ellentétben egy általános, szerkezeti megközelítéssel élt, ami lehet?vé teszi a helyzetek jobb megértését, valamint ennek a könyvnek a történelmi pillanaton túli, hosszabb távú használhatóságát.
A kötet az INTERFACE sorozatban jelent meg.

ISBN: 9639312436
Oldalszám: 127 oldal
Ára: 2860 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv