Szintik és romák a náci rendszer idején

Szintik és romák a náci rendszer idején
?Noha még mindig töredékesek a cigányüldözés céljaival és következményeivel foglalkozó tanulmányok, ez a több kötetes kollektív munka els? ízben próbál meg átfogó képet adni az eddig megszerzett ismeretekr?l, olyan szerz?k részvételével, akik a hajdani megszállt vagy csatlós európai országokból származnak. E nemzetközi közrem?ködés lehet?vé tette a közös munkát, de ez nem jelenti azt, hogy minden egyes területr?l módszeres és teljes leírást adnánk a cigányok megsemmisítésér?l. Azon kívül, hogy ennek a pedagógiai célú sorozatnak a keretei ezt nem is teszik lehet?vé, meggy?z?bbnek t?nt számunkra, ha a példaszer? helyzetekb?l kiindulva világítjuk meg a kirekesztés és megsemmisítés folyamatának különféle szakaszait, amelyeket a Harmadik Birodalom fajinak nevezett áldozatainak kellett elviselniük. Ez a munka tehát inkább az üldöztetések összefüggéseinek sokoldalú bemutatásával próbálkozik, ahelyett hogy másodkézb?l származó, nehezen ellen?rizhet? forrásokat gy?jtene össze. Ám nem jár-e azzal a veszéllyel a túlzott rendszerezés igyekezete, hogy kétes polémiák születnek a hierarchiáról: ki szenvedett többet a náci barbarizmus áldozatai közül? A megszámlálhatatlan halottnak kijáró tisztelet azt követeli a történészt?l, hogy minden egyes embernek a sorsát a lehet? legközelebbr?l nézve rekonstruálja.? A párizsi Roma Kutatóközpont nemzetközi programjának keretében megjelen? kötetek a kutatás mai szintjén elérhet? teljességre törekednek. Az els? kötet témája a nácik cigányellenes politikája, ennek el?zményei, elvei és hatásai, az internálás, a deportálás és a népirtás. Frank Sparing és Karola Fings eddig még feltáratlan levéltári kutatások alapján végzett munkája új megvilágításba helyezte a koncentrációs és megsemmisít? táborokba deportált romák helyzetének különféle aspektusait. A Donald Kenrick szerkesztésében megjelent második kötet ? amelyet remélhet?en a magyar olvasó is hamarosan megismerhet ? azt mutatja be, miként hajtották végre Európa megszállt területein és a csatlós országok különböz? régióiban a cigányok tömeges és módszeres kiirtását.
ISBN: 9639312118
Oldalszám: 124 oldal
Ára: 1260 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv