HORVÁTHNÉ PAPP Ibolya: Integrált környezetvédelem

Integrált környezetvédelem
Az Integrált környezetvédelem jól hasznosítható az általános és középiskolai környezeti nevelésben, és a különböz? tantárgyak oktatásához is alkalmas segédletként szolgál. Gondolkodásra, kreatív szemléletre ösztönöznek a feladatok, amelyek a mindennapi életünkb?l, környezeti kultúránkból származó gyakorlati példákra épülnek. Az egyes jelenségeket kísérletek teszik szemléletessé. A fejezeteket bevezet? hírek, ténymegállapítások, idézetek figyelemfelkelt?ek, s a kapcsolódó feladatok a tárgyalt kérdéseket sokoldalúan illusztrálják. Ösztönöznek a különböz? tudományágak közti összefüggések feltárására, és kapcsolatot teremtenek tudomány és m?vészet között is. Valóban integrált, komplex gondolkodásra késztet ez a kiadvány. A különböz? fejezetekb?l el?képzettségt?l függ?en választhatók rész- vagy teljes feladatsorok, így e segédkönyv a tanórán és iskolán kívüli környezeti nevelésben és képzésben is sikerrel alkalmazható. Az eredmények összesítésére szolgáló utasítások pedig segítséget nyújtanak az önálló munkához, valamint a közös problémafeltáró tevékenységhez is. A következtetések hozzájárulhatnak ahhoz a felismeréshez, hogy csak a fenntartható, harmonikus fejl?dés szolgálja közös jöv?nket. 
ISBN: 963931238x
Oldalszám: 110 oldal
Ára: 1360 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv