Látogatók száma: 1 SÁNDOR György: Sorsunk, Közép-Európa
NYISD KI A KÖNYVET!
Tartalom:Polgár Dénes:
Romsics Ignác:
Szarka József:

Hankiss Elemér:
Ajánlás


Közép-Európa országai ezer évvel ezelõtt, csaknem egy idõben alakultak ki a pápai-császári hatalom és Konstantinápoly segítségével. Ezzel létrejött Európa peremvidéke, amely fejlettségben krónikusan elmaradt a centrum mögött, különösen Amerika felfedezése után.

Az alapítás után ezer évvel, a hidegháború eredményeként adódott újra alkalom arra, hogy ez a peremvidék közelebb kerüljön a centrumhoz. Ebben a folyamatban e régió országai nagy mértékben segíthetik egymást, ha megismerik egymást, ha újraértelmezik és elfogadják közös múltjukat, ha összehangolják jövõbeli terveiket.

Sándor György könyvének ez ad különös jelentõséget. Könyvének elsõ részében tárgyilagos kívülállóként leírja valamennyi Közép-európai ország rövid történetét, majd a második részben a világ nagy gondolkodóinak segítségével bemutatja azt, hogy milyen erõtérben, milyen változásfolyamatok, gazdasági, politikai, gondolati folyamatok erõterében kell ezeknek az országoknak helytállniuk és kivívniuk a helyüket Európában és a világban.

Külön figyelmet érdemel a fontos adatokban, információkban és - nem utolsó sorban - konkrét javaslatokban gazdag Függelék.

Évszázadok óta egymás mellett éltünk s mégis alig tudunk valami egymásról. Itt az idõ az igazi, tárgyszerû dialógus megkezdésére. Ez a könyv úttörõ lehet ezen a téren.